Kustversterking Noordwijk

Van september 2007 tot en met april 2008 is de kust bij Noordwijk versterkt. De Noordwijkse kust is versterkt door een dijk in de duinen aan te leggen. Daarnaast zijn de duinen zo'n 42 meter breder gemaakt. De dijk en de nieuwe duinen houden zoveel mogelijk de huidige duinhoogte aan en gaan geleidelijk over in het bestaande duin. Door de duinverbreding ligt het strand iets verder weg van de boulevard dan voorheen.

noordwijk

De reacties zijn positief: het is mooi geworden. Het helmgras op de nieuwe duinen slaat goed aan en de blauwe zeedistels hebben hun kopjes inmiddels weer opgestoken in het duin. De eerste zandhagedissen hebben hun intrek in hun oude habitat weer genomen. Over een paar jaar zullen de duinen ook hun natuurlijke glooiing weer terughebben. Dan lijkt het echt alsof het nooit anders geweest is.

Contact

email070 441 61 65
emailzuidholland@pzh.nl